FC Juventus je občianske združenie a cieľom klubu je poskytnúť deťom, čo najlepšie športové vyžitie, zábavu tým, že pokračuje v tradícii organizovania futbalovej školy, ktorá bola založená v roku 1997 a dala prvé kroky v prípravke dnes už aj ligovým futbalistom. Tento cieľ sa dosahuje na základe presných pravidiel, ktoré sú uvedené v etickom kódexe klubu a sú dodržiavané všetkými zamestnancami klubu a ich partnermi a konzultantmi. Medzi hlavné princípy patrí túžba podporovať etiku v športe a zachovávať maximálny rešpekt voči deťomich rodičomfanúšikom a všetkým športovým nadšencom. Juventus sa tiež usiluje udržiavať stabilné vzťahy s investormi, rodičmi a podporovateľmi myšlienky futbalovej školy s pomocou rôznych projektov, ktoré zviditeľňujú značku klubu.

Projekt Futbalovej školy Juventus (FŠJ) bol zahájený v roku 1997 a je zameraný na všetky deti vo veku od 5 do 11 rokov to znamená kategória PRÍPRAVKY. Je to projekt zameraný pre spádovú oblasť Žilinského okresu, kde sa šikovné deti zapojené do projektu Bavíme sa futbalom (BSF) vzdelávajú vo futbalových zručnostiach. Pri výchove detí spolupracujem s klubmi na oblastnej úrovni a so všetkými futbalovými zväzmi po stránke vzdelávania a podľa zásad a kritérií, ktoré vychádzajú z technických, športových a vzdelávacích materiálov JUVENTUS.

Čo je naším cieľom?

Cieľom je vytvoriť v spolupráci s partnermi priestor, kde môžu deti rozvinúť svoj športový talent v prostredí inšpirovanom hodnotami športu a rešpektovania princípov. FŠJ prostredníctvom projektu BSF má záujem zapojiť, čo najviac detí bez rozdielu pohlavia, talentu a fyzických dispozícií do školského futbalu. Chce zlepšiť vzdelávanie a metodickú koordináciu s trénermi v kategóriách prípraviek. V úzkej spolupráci s riaditeľmi škôl a materských škôl vytvárať, čo najlepšie podmienky pre tréningovú činnosť detí priamo na školách.

KONKURENCIESCHOPNOSŤ

JUVENTUS prostredníctvom svojich projektov FŠJ a BSF sa snaží cieľavedome, ekonomicky a dynamicky zaviesť, čo najlepší model pri výchove detí v športovej oblasti najme futbalu. Zaväzujeme sa zavádzať skúsenosti získané v priebehu rokov do modelu, ktorý bude fungovať vo futbalovom systéme.Každým rokom sa snažíme zlepšovať podmienky pre rast detí a prostredníctvom progresívnych cieľov a noviniek sa snažíme o ďalšie zlepšovanie, aby klub dokázal vyniknúť vo svojom odvetví.

Sú tri hlavné body, ktoré chceme napĺňať:

  1. Kvalitné športové riadenie
  2. Vzdelávanie a integrácia + posilnenie značky
  3. Zlepšovanie materiálnych podmienok a športovísk pre deti

Od roku 1997 prešlo cez našu futbalovú školu cez 1000 detí, ktoré sa učili hrať futbal a niektorí z nich sa dali aj na dráhu profesionálnych futbalistov…

Našou úlohou nie je len učiť hrať futbal, ale zapojením detí prostredníctvom aj iných aktivít zabezpečiť tak rast dieťaťa, ako človeka, ktorého cieľom je skombinovať športový tréning a vzdelávanie.

JUVENTUS odsudzuje všetky formy diskriminácie:

„Veríme, že futbal prináša výhody, ktoré idú ďaleko za ihriská. Je to najrôznorodejší šport na svete, ktorý by sa mal riadiť zásadami fair play a disciplínou. Môže byť bezkonkurenčným prostriedkom pre sociálne začlenenie, rodovú rovnosť a posilnenie postavenia detí. Toto všetko sa nestane automaticky k tomu je potrebná vôľa spolupráce a partnerstva medzi klubom rodičom školou a partnermi, ktorí podporujú zdravý rozvoj detí.“

JUVENTUS sa prostredníctvom svojich projektov bude snažiť, čo najviac napĺňať všetky kľúčové body pri výchove detí.

„Našim krédom je umožniť športovať všetkým deťom bez rozdielu rasy, pohlavia, sociálneho prostredia a športového talentu.“

V snahe poskytnúť deťom, čo najlepšie podmienky na športovanie je našou prvoradou úlohou zlepšovať aj materiálne podmienky a športovísk pre deti. Náš futbalový stánok sa nachádza na ZŠ Závodie, kde postupne od roku 1997 budujeme podmienky pre športujúce deti. Našou snahou je všetko sústrediť na jednom mieste od prírodných plôch, cez umelú trávu až po telocvičňu a regeneráciu a športovo lekárske centrum. V pláne je vybudovanie nového ihriska s umelou trávou, ktorá by sa dala na zimu zakryť nafukovacou halou a okrem sauny ešte vybudovať bazén s regeneračnou linkou. Budeme sa snažiť v spolupráci s mestom a taktiež samosprávou VUC vypracovať projekt podpory našich plánov na modernizáciu a zlepšenie športovísk v rokoch 2018 – 2020.