DARUJ 2% DEŤOM, KTORÉ SA BAVIA FUTBALOM!!!

DARUJTE DEŤOM 2% Z VAŠEJ UŽ ZAPLATENEJ DANE.
Venujte 2% z dane deťom, ktoré sa bavia futbalom…
Každému, kto sa rozhodne darovať 2% deťom vo FŠJ prostredníctvom prijímateľa OZ PODPORME VZDELÁVANIE NA ZŠ V ZÁVODÍ patrí vopred veľká vďaka…
Informácie nájdete tak isto na našom facebooku a našej www.futbalovaskolajuventus.sk...
Tlačivo na darovanie 2%, kde sú údaje o organizácii, ktorá pre nás prijíma 2% Vám zasielame v prílohe.
VAŠE 2% SA NESTRATIA, ALE PO DOHODE S VEDENÍM ZŠ ZÁVODIE BUDÚ POUŽITÉ PRIAMO NA ČINNOSŤ FŠJ, TEDA VAŠICH DETÍ!!!
Darovať 1%, alebo 2% majú možnosť aj firmy!!!
Ak sa chcete informovať o možnosti darovania 2% kontaktujte nás na: 0917784130.
ĎAKUJEME…
KÓPIU POTVRDENIA O DAROVANÍ VAŠICH 2% ODOVZDAJTE TRÉNEROVI, ALEBO PRIAMO NA FŠJ. NA ZÁKLADE VÁŠHO POTVRDENIA O DAROVANÍ 2% SA BUDÚ ÚČTOVAŤ VYBRATÉ FINANCIE V PROSPECH FŠJ!!! ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

VIDEO:  https://youtu.be/rhMYOFRIPdE

TLAČIVO NA 2%:   vyhlasenie_2__za_rok_2019