NIELEN VO FUTBALE VIEME PODÁVAŤ VÝKONY.

Naši zverenci sa vedia presadzovať aj v iných športových disciplínach a to je výborné. Tentokrát nás o tom presvedčili hráči U-10 Patrik Šebestian, ktorý získal prvé miesto a Teo Weichpart s druhým miestom na Starobystrickom polmaratóne. Súťažili v kategórii detí rok narodenia 2009. Je na nich badať práca nášho kondičného trénera Patrika Šebestiana st., ktorý pracuje s našou kategóriou U-10. Aj tu je vidno, že pohybová príprava má svoj zmysel . Obidvom gratulujeme za pódiové umiestnenia a sme na nich hrdí!!!