PREHĽAD TURNAJOV PRE VŠETKY KATEGÓRIE ZIMA/JAR 2019.

Vážení rodičia, aby ste si vedeli naplánovať aj Vaše mimofutbalové činnosti prinášame Vám prehľad doteraz prihlásených turnajov pre všetky kategórie zima/jar 2019. Prehľad je orientačný a môže byť doplnený o ďalšie turnaje preto treba zároveň pravidelne sledovať kalendár udalostí (na našej webovej stránke a facebooku), kde je vždy všetko aktuálne dopĺňané.