PRIHLASOVANIE DO FŠJ CEZ WEBOOKER NA SEZÓNU 2020/2021 OD DNES 6.AUGUSTA SPUSTENÉ!!!

Trénovať podľa rozpisu sme už začali od pondelka a od dnes 6.augusta 2020 sme spustili aj registráciu do FŠJ sezóna 202/2021. Prihlasovanie je možné iba elektronicky cez náš informačný systém WEBOOKER TU: https://fsj.webooker.eu/ v sekcii ZÁPIS FŠJ 2020/2021. Ak nemáte zaregistrovaný svoj účet zaregistrujte si ho a prihláste svoje dieťa…je to tak jednoduché. Vyberte patričnú kategóriu “pozor” ak ste minulú sezónu už pôsobili vo FŠJ Vaše dieťa patrí už do kategórie o rok vyššej. Orientujte sa podľa roku narodenia.
1997 ČLENSTVO:
J1997 členstvo je prémiové vo FŠJ a je platné na jednu sezónu a počíta sa dňom zaregistrovania sa cez systém WEBOOKER a následne odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Členský poplatok na sezónu 2020/2021 bol stanovený na 216,-€, kategória U6/futbalová školička 120,-€. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na základe vystavenej faktúry (na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti),ktorá bude doručená zákonnému zástupcovi dieťaťa. Členský poplatok je možné uhradiť naraz v plnej sume celá sezóna na základe vystavenej faktúry, alebo v 2 splátkach a to následovne: 1.splátka vo výške 108,-€, resp. U6 futbalová školička vo výške 60,-€ k dátumu splatnosti na vystavenej faktúre a 2.splátka do 15.februára 2021. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ (zmluvný partneri Vám budú predstavený v magazíne HURRÁ JUVENTUS) a nakupovať v našej klubovej sieti ELEVEN. Uvedené členstvo zahrňuje dve/tri (podľa kategórie) tréningové jednotky v rámci FŠJ za týždeň, futbalové zápasy a turnaje doma i v zahraničí, technickú podporu Vášho dieťaťa a jeho účasť na klubových akciách počas celej sezóny .
Podrobné informácie nájdete v obchodných podmienkach uvedených v informačnom systéme WEBOOKER. V prípade dotazov volajte 0917784130!!!