TAK, AKO SME INFORMOVALI NA RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ ZAČALI SME AJ NA PLAVÁRNI.

Deti si v rámci tréningov a regenerácie začali užívať aj plávanie pod vedením plaveckých inštruktorov. Aktivita sa deťom veľmi páči a sme radi, že si ju užívajú rovnako, ako futbalové tréningy.

Sledujte aj náš web: https://futbalovaskolajuventus.sk/
Termíny prípadne zmeny nájdete v kalendári udalostí na našom webe: https://futbalovaskolajuventus.sk/udalosti/
Sleduj web stránku BSF: https://bavime-sa-futbalom.webnode.sk/
SEMANACADEMY všetky informácie a prihlášku nájdete na webe: https://semanacademy.webnode.sk/
Sledujte náš FACEBOOK: https://www.facebook.com/Futbalov%C3%A1-%C5%A1kola-Juventu…/
Sledujte JTV: https://futbalovaskolajuventus.sk/tv/