TRÉNINGY PODĽA KATEGÓRIÍ NOVEMBER 2020!!

Pokračujeme tréningami v skupinách, ako to bolo pred zákazom vychádzania. Tréneri Vám na email vždy pošlú kompletné informácie o rozdelení jednotlivých skupín.
ROZPIS TRÉNINGOV PRE VŠETKY KATEGÓRIE NA NOVEMBER 2020:
U6 – SOBOTA, NEDEĽA: 10:00h.
U7, U8 – UTOROK a ŠTVRTOK od 16:30h.
U9 – UTOROK a ŠTVRTOK od 18:00 – 19:15h.
U10 – PONDELOK, STREDA, PIATOK od 16:30h.
U11 – PONDELOK, STREDA, PIATOK od 18:00h.
U13 – UTOROK, ŠTVRTOK od 19:15h.
PIATOK od 19:30h.
Všetko aktuálne nájdete v kalendári udalostí: https://futbalovaskolajuventus.sk/udalosti/
POZOR: Na tréningoch sa môžu zúčastniť len deti, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria: deti do 10 rokov potvrdenie o bezinfekčnosti (aj rodičov a súrodencov), deti nad 10 rokov NEGATÍVNY test covid19. Vysporiadané záväzky voči FŠJ v sezóne 2020/2021!!!