Poslanie klubu

FC Juventus je občianske združenie a cieľom klubu je poskytnúť deťom, čo najlepšie športové vyžitie, zábavu tým, že pokračuje v tradícii organizovania futbalovej školy, ktorá bola založená v roku 1997 a dala prvé kroky v prípravke dnes už aj ligovým futbalistom. Tento cieľ sa dosahuje na základe presných pravidiel, ktoré sú uvedené v etickom kódexe klubu a sú dodržiavané všetkými zamestnancami klubu a ich partnermi a konzultantmi. Medzi hlavné princípy patrí túžba podporovať etiku v športe a zachovávať maximálny rešpekt voči deťomich rodičomfanúšikom a všetkým športovým nadšencom. Juventus sa tiež usiluje udržiavať stabilné vzťahy s investormi, rodičmi a podporovateľmi myšlienky futbalovej školy s pomocou rôznych projektov, ktoré zviditeľňujú značku klubu.

Projekt Futbalovej školy Juventus (FŠJ) bol zahájený v roku 1997 a je zameraný na všetky deti vo veku od 5 do 11 rokov to znamená kategória PRÍPRAVKY. Je to projekt zameraný pre spádovú oblasť Žilinského okresu, kde sa šikovné deti zapojené do projektu Bavíme sa futbalom (BSF) vzdelávajú vo futbalových zručnostiach. Pri výchove detí spolupracujem s klubmi na oblastnej úrovni a so všetkými futbalovými zväzmi po stránke vzdelávania a podľa zásad a kritérií, ktoré vychádzajú z technických, športových a vzdelávacích materiálov JUVENTUS. Cieľom je vytvoriť v spolupráci s partnermi priestor, kde môžu deti rozvinúť svoj športový talent v prostredí inšpirovanom hodnotami športu a rešpektovania princípov. FŠJ prostredníctvom projektu BSF má záujem zapojiť, čo najviac detí bez rozdielu pohlavia, talentu a fyzických dispozícií do školského futbalu. Chce zlepšiť vzdelávanie a metodickú koordináciu s trénermi v kategóriách prípraviek. V úzkej spolupráci s riaditeľmi škôl a materských škôl vytvárať, čo najlepšie podmienky pre tréningovú činnosť detí priamo na školách.

Náš pracovný tím

Ing. Ľubomír Belica – manažér FŠJ
Daniel Kováčik – koordinátor projektu FŠJ a BSF, tréner FŠJ, BSF
Mgr. Ján Majsniar – riaditeľ ZŠ Závodie, tréner FŠJ športová príprava detí so zameraním na futbal na ZŠ Závodie
Ing. Igor Krško – tréner FŠJ športová príprava detí so zameraním na futbal na ZŠ Závodie
Marián Ďurica – tréner FŠJ
Marián Závodský – tréner FŠJ
Dávid Kováčik – tréner FŠJ
Daniela Kardošová – tréner FŠJ
Oliver Seman – tréner brankárov FŠJ
Miroslav Seman – tréner brankárov FŠJ
Veronika Blašková – športový psychológ FŠJ
Ján Munka – tréner pohybovej prípravy
Patrik Šebestian – tréner pohybovej prípravy
Katarína Vyletelová – zdravotné zabezpečenie
Katarína Belicová – zdravotné zabezpečenie
Zuzana Kováčiková – technické zabezpečenie
Soňa Muth – klubový fotograf