MLADŠÍ ŽIACI U-13
STARŠIA PRÍPRAVKA U-11
STARŠIA PRÍPRAVKA U-10
MLADŠIA PRÍPRAVKA U-9
MLADŠIA PRÍPRAVKA U-8
PREDPRÍPRAVKA U-7
PREDPRÍPRAVKA U-6

ZŠ Závodie

Základná škola Hájik

Základná škola V. Javorku