Naším cieľom pri zabezpečení činností pre deti je korektná spolupráca s čo najviac partnermi, ktorí pochopili filozofiu JUVENTUS a majú záujem o podporu detí pri ich športovo – sociálnom rozvoji. Pre napredovanie naplnení cieľov je dôležitá spolupráca s partnermi na všetkých úrovniach.

VÝROČNÉ SPRÁVY: 
Bude doplnené

SPONZORSKÉ ZMLUVY: 
Bude doplnené

DAROVACIE ZMLUVY: 
Bude doplnené

Profil klubu: JUVENTUS pôsobí v oblasti športu futbalu a hlavnou činnosťou je podporovať správne využívanie voľného času v kolektíve rovesníkov a zážitok zo vzájomného priateľstva. Organizovať početné stretnutia a aktivity športového a kultúrneho charakteru. Vytvárať všestranné podmienky pre účasť svojich členov v rekreačnom a výkonnostnom športe. Účasť na domácich a medzinárodných futbalových súťažiach a organizovanie zápasov a turnajov. Hlavným zdrojom príjmov sú členské poplatky, dary a sponzorské príspevky. Príjmy klubu môžu byť aj z grantov, dotácií mesta, VÚC, štátu a jednotlivých futbalových zväzov.

STANOVY KLUBU: 
Bude doplnené

SPRÁVNA RADA: 
Správna rada je výkonným orgánom a riadi činnosť klubu

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY – Daniel Kováčik

PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY – Ing. Ľubomír Belica

TAJOMNÍK SPRÁVNEJ RADY – Peter Hnát

KALENDÁR:

Prinášame Vám kalendár klubových udalostí v roku 2017

Plán práce správnej rady na rok 2017:

  • 17.01.2017 zasadnutie správnej rady
  • 07.04.2017 zasadnutie správnej rady
  • 14.07.2017 zasadnutie správnej rady
  • 27.10.2017 zasadnutie správnej rady

KONTAKT PRE SPONZORSKÚ SPOLUPRÁCU:

MARKETINGOVÁ SPOLUPRÁCA:

tomarco digitalna agentura a tvorba web stranok